Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:56:05

2005-07-04 10:33:13
Notan för myndigheternas propaganda: 2 miljarder om året. Om en stund presenterar Timbro en undersökning som visar att svenska myndigheter lågt räknat lägger ca 2 miljarder kronor på opinionsbildning per år. Eller annorlunda uttryckt: ungefär en tusenlapp per skattebetalare i privat sektor per år. Maria Rankka och Fredrik Erixon påpekar därtill att budskapet i denna opinionsbildning ligger nära regeringspartiets, vilket ställer såväl konstitutionella som demokratiska frågor.

Läs mer och ladda ned materialet här - >

<-- Home
RSS 2.0