Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:10:46

2005-07-04 16:50:26
Skattebetalarnas tio punkter. Idag presenterade Skattebetalarnas Förening ett program med tio punkter inför valet nästa år. Tre punkter handlar om hur det offentliga ska sluta slösa med skattepengar. Sju punkter handlar om att avskaffa olika typer av dubbelbeskattningar, vilket kan göras när slöseriet är stoppat.

Min kommentar i panelen på seminariet fokuserade på att instämma i punkterna och påpeka att det nu gäller att vi visar hur desperat det är att skatterna sänks. Jens Spensdrup menade i sin kommentar att som ett exempel hade Spendrups, enligt hans mening, omsatt 10 mrd om året istället för 2 - bara ölskatten hade varit i nivå med omvärlden alla dessa år. Många jobb och mycket välstånd som är förlorat!

Jag förslog en elfte punkt till programmet, riktad mot den grundlagsutredning som nu arbetar. Idag krävs blott enkel majoritet för att fatta beslut om skatter, och vi har världens högsta skatter. Det borde krävas 3/4 majoritet för skattehöjningar, eftersom det är ett sådant ingrepp från statens sida i individers frihet. Dvs sådant som en grundlag ska skydda emot. Men det boprde vara krävas 1/4 för skattesänkningar, att ge tillbaka friheten till inidviderna. Alla i panelen instämde!

Läs programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0