Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:27:19

2005-07-05 13:07:47
Blommande ängar och blommande hav. Den som nu flyger till Gotland ser ett hav som är betydligt mer gult än blått. Full algblommning råder. Självklart ägnade Miljöpartiet detta en hel del uppmärksamhet under sin dag i Visby igår. Precis som säldöden - som visade sig vara tillfällig och ha naturliga orsaker - hjälpte dem in i riksdagen 1988 vill de ta upp nya sådana märkbara miljöfrågor i debatten.

Detta ämne fick jag tillfälle att diskutera i TV4 Nyhetsmorgon imorse med språkröret Peter Eriksson och kommunalrådet Jan Lundgren. Jag ska erkänna att alger på intet sätt tillhör min främsta expertis, men jag läste på och förhörde mig bland forskare igår. Vad som då framkom tydligt var att forskarna är oeniga om huruvida algblomningen alls har orsakats eller ökats av människor. Det finns spår av sådan hundratals år tillbaka, den kan mycket väl öka och minska på naturlig väg. Och om så är fallet skulle förstås stora politiska projekt för att ändra det hela bara kunna bli fel.

Som liknelse kan nämnas att den stora oron i världen för något decennium sedan var global nedkylning, risken för en ny istid. Många ville ha politiska program för att öka uppvärmningen. Idag oroas alla för global uppvärmning och program som Kyotoavtal ska vända detta. Tänk om man för något decennium sedan på helt felaktig grund hade verkat för att värma upp jorden! Precis lika fel kan det bli med stora projekt för att undvika en algblomning som kanske är lika naturlig som att det blommar på land på sommaren.

<-- Home
RSS 2.0