Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:17:37

2005-07-06 11:23:10
Mot nya rekord. I det varma och soliga Visby slår politikerveckan nya rekord. År 2003 var första gången antalet arrangemang översteg 100. I år sägs de vara ca 230. Kvar finns fortfarande många seriösa seminarier där tunga rapporter presenteras. Men det som ökar är alla dessa mingel. Och det är kärnan i denna festival för samhällsintresserade. De nätverk som kan byggas när alla - med få undantag - i denna bransch träffas på en minimal yta kan inte överskattas. Dagordningen är att förflyttas från Public Service kl. 17 till Tvekampen kl. 18, kvällens tal kl. 19, After Speech kl. 1930, mingel på Najaden kl. 20, därefter middag och vidare mingel. Själv ska jag idag hinna med att medverka i två debatter, en om fackets framtid och en om företagens sociala ansvar, innan detta kvällsprogram tar vid.

<-- Home
RSS 2.0