Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:13:04

21/10/2004 2:59:32 pm
Staten klarar inte sina kärnuppgifter. Vansinneskörning i Gamla stan. Misshandel i Åkeshov. Mordet på Anna Lindh. Listan var lång och nu kom ett till tragiskt fall: mord på ett barn och en kvinna i Linköping. Ännu kan de exakta orsakerna till det sistnämnda inte beskrivas, eftersom ingen har dömts för dådet. Men det förefaller sannolikt att det, som de andra, har begåtts av en person med psykiska problem. Vilka fel som har begåtts i psykvården och vad som kan göras utreds av Anders Milton. Han har föreslagit 500 miljoner i extra tillskott till psykvården för nästa år. Uppenbart är att staten inte har klarat av en kärnuppgift: att skydda medborgarna mot våld. Psykiskt sjuka och farliga individer går fria. En ofta nämnd orsak är nedskärningar i landstingens verksamhet. Säkert är det så, dessa människor är fria för att landsting måste spara en miljon här och en miljon där. Detta sker i samma land som det offentliga spenderar ungefär 70 miljarder kronor om året på förtidspensioner och 50 miljarder på sjukskrivningar. När det offentliga åtar sig att göra väldigt mycket, att ta hand om människors liv på en rad olika sätt, blir det knappt resurser kvar för de allra viktigaste uppgifterna. Är det inte hög tid att inse att det offentliga åtagandet måste fokusera på det viktiga och släppa många andra uppgifter som istället kan lämnas över till frivilliga, privata, krafter?

<-- Home
RSS 2.0