Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:59:58

2005-07-07 14:06:14
Reinfeldt och Ulvskog. I förrgår talade Fredrik Reinfeldt i Almedalen och igår talade Marita Ulvskog. Skillnaden i stil och innehåll kunde svårigen vara större. En oppositionsledare som talade framtid, optimism, nya idéer och människors vardag å ena sidan. Och å den andra en partisekreterare som mot en fond av socialismens gamla röda fanor drog en rad ytliga floskler och plattityder och framför allt fördomsfullt smutskastade motståndaren. Reinfeldt kunde glädjas inte bara åt en stor publik utan även en ny opinionsmätning av TEMO som visade att väljarna föredrar honom som person framför Persson i alla avseenden utom ett. Nya framgångar i opinionen kan också noteras, trots en intensiv socialdemokratisk och facklig kampanj mot att göra arbete mer lönsamt under våren. Den traditionella socialdemokratiska taktiken att först säga åt människor att de aldrig klarar sig utan att staten gör det mesta i deras liv och sedan säga att de som vill ge dem friheten tillbaka är onda faller platt. Idag är verkligheten så tydlig i form av totalt misslyckande för deras samhällsmodell med stor stat att inte ens denna skrämsel fungerar. Många människor söker något nytt och fräscht och det är uppenbart för alla att Reinfeldt är en trevlig kille som vill väl.

<-- Home
RSS 2.0