Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:36:38

2005-07-08 10:34:10
Repliker om krisen. Min debattartikel i Expressen i förra veckan har uppmärksammats en hel del. Ett tiotal bloggar tog direkt upp temat och här i Visby har många kommenterat den. I artikeln visade jag att den ekonomiska kris som Persson brukar skylla på den borgerliga regeringen hade sina orsaker i 1970- och 80-talen. Vidare visades med citat att både Persson själv och Finansdepartementet vet detta, samt att socialdemokraterna i opposition ville ha ännu större budgetunderskott.

Den vanligaste kommentaren till artikelns tema har varit "äntligen någon som säger detta, men varför ger inte de borgerliga svar på tal bättre själva?". Svaret är troligen att de hellre vill tala framtid än historia. Min uppfattning är dock att de genom att inte svara ger intrycket att Persson har rätt. Och det vore ett katastrofalt utfall. Det finns en rad snabba och tydliga svar att ge, innan man kommer in på framtiden. Till exempel:

Hur kan en borgerlig regering som tillträdde i oktober 1991 ha orsakat en kris som ledde till en socialdemokratisk regeringskris 1990?

Hur kan socialdemokraterna klaga på att de borgerliga hade för stora budgetunderskott när de själva föreslog underskott ännu valåret 1994 som var 30 miljarder större?

Är inte regeringens officiella linje den som stod i en bilaga till Budgetpropositionen 2001, att krisens orsaker finns i 1970- och 80-talen?

<-- Home
RSS 2.0