Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:12:06

2005-07-08 10:39:04
Väl hanterat av Fp. Igår talade Lars Leijonborg i Almedalen. Självklart ett annat tal än det förberedda, som skulle ägna skolan stort utrymme. I skuggan av terrordådet i London talade han om kampen för frihet och mot terrorism. Mot en fond av den svenska och brittiska flaggan tog Leijonborg ett brett grepp som skapade starkt stöd från publiken, inklusive en stor grupp SSU:are. Han talade om Londons historiska roll som centrum för kampen mot förtryck, inte minst då Churchill höll fanan högt mot Hitler. Vidare talade han om förändringar för att skapa bättre förutsättningar att bekämpa terrorismen. Viktigt, men inte helt lätt. Vi får inte skapa ett samhälle där staten övervakar medborgarna in i minsta detalj. Vi får inte släppa friheten för att bekämpa förtryckarna.

<-- Home
RSS 2.0