Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:46:53

2005-07-12 01:35:49
Sommarens mysterium? En längre rad bloggar, mestadels placerade någonstans mellan vänster och allmän irrationalism och cynism, har gjort stölden av min cykel till sommarens mysterium. Fantastiskt. Hade inte flera av dem mailat sina inlägg och länkar hade denna omfattande verksamhet helt undgått mig. En och annan har med varierande framgång sökt utnyttja satiren för att göra sig lustiga över det inträffade. Cykeln påstås sökas och alibin utfärdas.

Låt mig då fortsätta bräcka Grisham i dessa individers värld med nya fakta. När cykeln hade stulits sprang jag en mil, både i syfte att söka upp den och avreagera mig. Helt utan resultat på båda punkterna. Till detta kom att jag gjorde två vidare reflektioner, vars innehåll har fått en och annan av dessa satirens Poirots att klaga över brist på humor (något som förstås är den främsta egenskap som uppvisas då ens cykel blir stulen).

Tack och lov har samtliga dessa, som jag snabbt har kollat på, hållit sig i sin vanliga fålla: de har inte besvarat någon av reflektionerna i sak. För det första är stöld självklart en brist på respekt för privat ägande, säger någon emot det? Går inte staten före i Sverige i brist på respekt för ägande genom att bl a ta hälften av medborgarnas pengar i skatt? Kan inte detta statens agerande färga av sig på samhällets normer och moral?

För det andra går blott 13 % av de totala offentliga utgifterna till polis, försvar, rättsväsende, etc. Däremot går 42 % till transfereringar, främst till att betala miljoner personer för att inte arbeta. Har statens kärnuppgifter då prioriterats väl? Går en rimlig andel av resurserna till trygghet för liv och egendom?

Men låt mig inte vara för seriös nu. Jag gläds över att skapa uppmärksamhet i ideologiska debatter. Och åt att vänstern sitter och gnäller medan jag badar, solar, läser och har kul.

<-- Home
RSS 2.0