Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:58:55

2005-07-31 13:56:10
Från skärgård till alger. Åter till civilisationen från öde öar, kajak och tält i vår fantastiska skärgård läste jag bl a en artikel av Waldemar Ingdahl, VD för tankesmedjan Eudoxa, i Expressen. Han beskriver att det absolut inte råder vetenskaplig enighet om att algblomningar som den under sommaren har orsakats eller ens påverkats av människor. Bl a finns det bevis för kraftiga algblomningar för så 7000 år sedan. Och om fenomenet är naturligt kommer stora politiska åtgärdsprogram att te sig omotiverade.

Varför är detta intressant? Jag kan inget om alger, men innan jag debatterade ämnet med Miljöpartiets Peter Eriksson i TV4 läste jag på tillräckligt för att inse hur osäkra alla är på orsakerna till detta. Därav kan en slutsats dras: att alla andra som stensäkert påstår att algblomningarna beror på mänsklig påverkan kan ännu mindre än jag. Varför påstår de ändå detta? Svaret på den frågan är också svaret på varför det är en intressant fråga.

Algblomningarna har blivit ännu ett lämpligt tillfälle att vara kritisk mot företag, kapitalism, civilisation och utveckling i allmänhet. Om det grumliga havet har orsakats av detta måste vi ha en politik för motsatsen; mindre företagande, mindre kapitalism, mindre utveckling. Så lös är ofta grunden för stora politiska åtgärdsprogram inom ramen för en stor stat. Och sådana myter bör punkteras innan de leder för långt. Bra jobbat, Waldemar!

<-- Home
RSS 2.0