Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:49:38

2005-07-31 14:11:21
När kommer ett svar från S? Nu har min artikel om statsministerns lögner om den ekonomiska krisen, "Perssons historieförfalskning måste upphöra", publicerats i nio dagstidningar. Den följde på min första, längre, artikel i Expressen - som flera ledarsidor och insändarskribenter tog upp. Inte ett pip från en enda representant för statsministerns parti. Skammens tystnad?

<-- Home
RSS 2.0