Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 05:05:35

2005-07-31 14:09:01
Två artiklar om frihet. I dagarna har två mycket relevanta och välskrivna artiklar om frihet publicerats i svenska medier, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

I DN skriver Inga-Britt Ahlenius om hur aktuella Karl Poppers tankar om tankens frihet - och dess fiender - är i dagens Sverige, med exempel som forskningens inskränkta frihet, det nedlagda ESO och behandlingen av Jan Edling:

"Ny kunskap skapas i de öppna och fria diskussionerna, där alternativ prövas och förkastas. Att ständigt ifrågasätta etablerade sanningar och lösningar, att utmana traditionella uppfattningar, det är vägen mot vidgad kunskap. Och det är vidgad kunskap som för utvecklingen framåt. Detta utbyte av argument och motargument är också demokratins livsluft. Det är inte genom att bekräfta det som man redan vet som utvecklingen förs framåt - utan genom att ifrågasätta det etablerade och diskutera andra lösningar och alternativa synsätt. Utveckling är en kontinuerlig förändringsprocess baserad på kritik, omprövning, tillägg av ny kunskap och snillrika tankar.

Läs Ahlenius artikel här.

I SvD skriver Joakim Stymne om den fundamentala skillnaden mellan att staten ska skapa lycka åt flertalet eller garantera vår frihet att söka lycka:

"Blott en sak är värre än en extrem utilitarist som menar sig ha instrument för att mäta samhällets totala lycka. Och det är när en sådan får tillgång till det politiska beslutsmaskineriet. Layards centrala tes är att vi inte fattar att vi skulle kunna vara minst lika lyckliga om vi inte traktade efter flera ägodelar. Därför ska vi styras och uppfostras till att sträva mindre. Men detta riskerar att urarta i en i grunden inhuman människosyn. Några av de mest fasansfulla av det senaste århundradets politiska system tar sin utgångspunkt i tanken att människan måste omdanas för att hon inte själv vet vad som är bäst för henne. Varje människa har att själv söka sin lycka. Även om hon inte finner den så är detta nödvändigt för att förbli människa."

Läs Stymnes artikel här.

<-- Home
RSS 2.0