Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:14:58

23/10/2004 5:19:00 pm
Känd eller ökänd? Linda Skugge ägnar idag en kolumn i Expressen åt det hon kallar sitt storhetsvansinne. Bakgrunden är att hon vid en sökning på Google får upp 12 800 träffar på sitt namn. Ett skäl till att hon gläds är att hon därmed passerar andra skribenter som Maria Abrahamsson och Susanna Popova med råge - de kommer endast upp i ett par hundra träffar. Om nu antalet träffar på Google skulle vara måttet på inflytande i debatten kan man möjligen påpeka att Carl Bildt med 33 600 träffar tack och lov ligger före. Likaså Johan Norberg med 29 900, även om några förefaller tillhöra en idrottsman. Och varför inte gå utanför landets gränser? Margaret Thatcher kommer upp 239 000 gånger och Winston Churchill 742 000. Nu tror jag dock inte att detta är ett rättvist mått på inflytande, och det inte bara för att jag endast kommer upp 1 430 gånger. Det finns ju andra arenor för inflytande. Och viktigast: det är skillnad på känd och ökänd. Låt oss hoppas att de 825 000 träffarna på Stalin avskräcker mer än de lockar. Likaså de ytliga, elaka, fördomsfulla och nedlåtande texter som mestadels utgör de 12 800 träffarna på Skugge.

<-- Home
RSS 2.0