Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:58:37

2005-08-04 11:19:00
Regeringens lydige undersåte. Gårdagens debattartikel i DN av TCO:s ordförande Sture Nordh kunde inte bli mer av ett beställningsjobb från regeringen. De behövde en "fristående" röst som kritiserade näringslivet och bekräftade deras politik: att vägen till fler i arbete heter bidrag. F d statssekreterare Nordh (s) var inte sen att leverera. DN beskriver detta i dagens huvudledare som "en uppvisning i konsten att buga riktigt, riktigt djupt för den politiska makten".

Det blir ofta väldigt genomskinligt. Ett klassiskt grepp från sittande regering är att kalla dem som önskar förändring "svartmålare" av läget. Så gör även Sture Nordh:

"Den svartmålning av svensk industris framtid som bland andra Svenskt Näringsliv ägnat sig åt må vara ideologiskt begriplig. ... Näringslivet, som väl vet vilka möjligheter den globala arbetsdelningen leder till, står i spetsen för globaliseringskritikerna."

Bara några dagar tidigare skrev Michael Trechow och Urban Bäckström, styrelseordförande respektive VD i Svenskt Näringsliv, följande i DN:

"Det pågår nu en världsomspännande accelererande utveckling som innebär att allt fler tävlar om att bli vinnare och att allt fler också blir vinnare. Aldrig förr i mänsklighetens historia har så många människor fått det så mycket bättre på så kort tid som under det senaste decenniet. Potentialen för en ljus framtid kunde knappast vara större. Världshandeln ökar snabbt, vilket innebär att möjligheterna också ökar snabbt för svenska företag."

Är det svartmålning? Globaliseringskritik? När s-maskineriet försöker beskriva ett spöke som inte finns inför valet har det intet med verkligheten att göra. Så även här och nu.

I sak, om de tio punkterna för fler jobb, finns inte mycket att säga. De verkar bara ha utformats för att ge intryck av att bidrag är vägen till jobb, något som rimligen inte Nordh själv tror på. Grundorsaken till arbetslöshet är att det finns hinder mellan den enorma efterfrågan på att arbete ska utföras och att det faktiskt blir av. Regler, skatter, monopol, bidrag - med mera. Dessa hinder är skapade genom politiska beslut. Att inte angripa dessa hinder utan istället ta ut ännu lite mer i skatt (som företag kunde ha skapat riktiga jobb för) för att uppfinna jobb via bidrag är självklart lika dumt som fel.

<-- Home
RSS 2.0