Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:57:40

2005-08-05 10:36:14
I SvD: I krisen får euron skulden.Svenska Dagbladets ledarsida idag skriver jag om Keynes återkomst. En rad länder i västra Europa plågas av allt värre ekonomiska problem, som följd av den europeiska sociala modellen. Men istället för att angripa problemens orsaker skyller ledande politiker på allt annat, som frihandel, invandring, företag - och nu allt mer på euron. Att återinföra en nationell valuta och den vägen bedriva keynesiansk stimulanspolitik i syfte att undvika strukturella reformer är dock i bästa fall en rätt verkanslös väg. I sämsta fall direkt skadlig:

"Ett land som har gått med i euron kan naturligtvis också lämna den. Men att, som i Italiens fall, återinföra lire, låta den falla i värde och skjuta reformer på framtiden, är ett säkert recept för en fattigare framtid. En gemensam valuta, som i Hayeks anda för bort penningpolitiken från nationella politiker, stänger likt en guldmyntfot möjligheten att fuska sig ur problem och främjar därför reformer.

Men på svag politisk uppbackning har många valutasamarbeten fallit. Något vi kan vara säkra på är att ett Europa utan euro också är ett Europa där attackerna på den inre marknaden har fortsatt. Ska ett land kunna stimulera ekonomin via penningpolitiken ska väl också den egna produktionen kunna skyddas med tullar och den nationella industrin subventioneras?"


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0