Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:14:28

24/10/2004 11:37:09 pm
Kyckling filé med pesto dressing och pinje nötter. Särskrivning är ett intressant språkligt fenomen. Rubriken är ett autentiskt exempel från Drottninggatan i Stockholm. På närliggande Dalagatan finns en Matt Handlare. Av stiltjen att döma kan rimligen inte alltför omfattande affärsverksamhet ha orsakat detta tillstånd. På mitt jobb sitter en Skum Släckare på väggen. Exakt vilken ljusskygg verksamhet den misstänks för är okänt för mig. Fler roliga exempel finns på skrivihop.nu. Särskrivningar är onekligen i tilltagande. Kan huvudorsaken vara det engelska språkets stora inflytande? På engelska är särskrivningar ju korrekt, till skillnad från på svenska. I så fall är det ett intressant tecken på den tilltagande globaliseringen. I en öppen värld behöver vi kunna kommunicera och i den fria konkurrensen har engelskan blivit alternativet; den globala marknadens lingua franca. Kanske engelskans tillväxt och vårt alltmer intensiva användande av detta språk även leder till en starkare influens på våra egna språk? Att särskrivningar då kommer snabbt i ett av världens mest globaliserade länder ter sig i så fall naturligt.

<-- Home
RSS 2.0