Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:53:44

2005-08-08 10:22:50
Hayek och pengarna. En del har ifrågasatt huruvida min referens till Hayek i Svenska Dagbladet i fredags var korrekt och rimlig. Den omdebatterade meningen lyder som följer:

"En gemensam valuta, som i Hayeks anda för bort penningpolitiken från nationella politiker, stänger likt en guldmyntfot möjligheten att fuska sig ur problem och främjar därför reformer."

Här står således att Hayek ville föra bort penningpolitiken från nationella politiker. Jag påpekar 1 att en gemensam valuta har den effekten, samt 2 att det har likheter med hur en guldmyntfot fungerar. De två sista punkterna är inte Hayeks uppfattningar, de är mina. Det första är däremot Hayek.

I "De-nationalisation of Money" (1978) påpekade Hayek att:

"...in order to preserve a functioning market economy, nothing can be more urgent than that we dissolve the unholy marriage between monetary and fiscal policy, long clandestine, but formally consecrated with the victory of Keynesian economics."

Hayek tyckte således att en separation av penning- och finanspolitik var viktig. Framför allt för att när nationella politiker har makten över båda två leder det till keynesianism. Vilket var precis vad min artikel handlade om. När Berlusconi och andra vill återta den penningpolitiska kontrollen är det i syfte att bedriva en keynesiansk politik. Och det är inte önskvärt.

Det kan påstås att samma effekt uppnås när en nationell centralbank görs oberoende från direkt politiskt inflytande. Jag vill dock påstå att en nationell centralbank ändå är lättare att påverka för nationella politiker än en gemensam som ECB. Regeringens plundring av riksbankens överskott och dess kampanjer för sänkt ränta är bara två exempel.

Sedan är jag fullt medveten om att Hayeks metod för att bland annat genomföra denna separation var privata, konkurrerande, valutor. Jag instämmer i detta - det vore bättre än både euro och krona. Det skulle ha fler positiva effekter än den separation av finans- och penningpolitik som euron har haft. Men det är en annan diskussion, lite längre bort från dagspolitiken.

<-- Home
RSS 2.0