Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:45:51

2005-08-08 11:58:04
Lodins sociala injenjörskonst. Igår skrev Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt och f d skattesakkunnig på Svenskt Näringsliv, om skatterna på DN Debatt. Hans analys av behovet av sänkta och förändrade skatter är vettig. Ett och annat av förslagen också; huvudnumret är behovet av sänkta margínalskatter. Klokt och bra, något inte minst Moderaterna borde ta till sig.

Men han accepterar som en given faktor det extremt höga svenska skattetrycket. Och då blir liksom resten mest fixande på marginalen. Framför allt ett stycke, där han avfärdar exemplet platt skatt i Öst- och Centraleuropa, bör kommenteras:

"Att som Björn Tarras-Wahlberg (SvD Brännpunkt den 24/7) ta skattenivåerna i de nya öst- och mellaneuropeiska medlemsstaterna i EU med deras låga inkomstnivå hos medborgarna och ofullständiga sociala system som utgångspunkt för en lämplig svensk skattenivå är inte meningsfullt. "

Två skäl till att detta inte är meningsfullt anges, kort och svepande, i meningen. För det första att medborgarnas inkomstnivå ännu är lägre än i västra Europa. Men det borde väl vara svårare, inte lättare, att ha låga skatter om inkomsterna är låga? En liten andel av något litet är inte mycket. Det borde snarast vara lättare för oss med höga inkomster att ha låga skatter.

För det andra "ofullständiga sociala system". Vad är ett fullständigt socialt system? Är det vad vi har i Sverige? Knappast. Det finns inget slutmål, där väst är fullständigt och öst ofullständigt. Tvärtom har vi låst fast oss i en modell som ger sociala problem. Just därför är Öst- och Centraleuropa goda förebilder. Dessutom borde det vara naturligt för en f d representant för näringslivet att inse att sociala system inte behöver vara skattefinansierade.

<-- Home
RSS 2.0