Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:58:20

2005-08-10 12:25:09
97 procent av svenska företag har inga anställda. Inför det första mötet med den kris- och framtidskommission som Urban Bäckström ska leda har viktiga fakta om svensk företagsamhet sammanställts. Andelen nyföretagare som andel av den totala befolkningen har sjunkit från 6,7 procent år 2000 till 3,8 procent år 2004. Sverige är det land i EU som har högst andel företagare som inte har några anställda, hela 97 procent. Av de 100 000 företagare utan anställda som skulle kunna anställa någon avstår de flesta. Enligt SCB anges fyra skäl till att inte vilja anställa: arbetsgivarens kostnader pga sjukfrånvaro, möjligheterna att säga upp anställda, svårigheterna att överblicka vad som gäller som arbetsgivare och skatter och sociala avgifter. Viktiga fakta. Mycket behöver göras. Och så har vi en regering som motsätter sig förändring på alla dessa punkter.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0