Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:17:29

2005-08-10 12:38:35
Gardinerna. "Vi har resurser att skapa en del arbetstillfällen", underströk Persson i sitt tal i Björkvik. Han talade också om att "pressa tillbaka arbetslösheten". Det är två uttryck som visar en fundamental felsyn på ekonomin. Arbetslöshet behöver inte pressas tillbaka, allt politikerna behöver göra är att ta bort de hinder - som de har infört - som skapar den. Då försvinner den av sig självt. Och arbete tär inte på några resurser, det är bara konstlade jobb som gör. Allt annat arbete, som efterfrågas av konsumenter och inte politiker, skapar resurser i samhället. När arbete beskrivs som en kostnad, som något som tär på resurser, kommer allt struntprat om att ransonera jobben, dela på jobben och stänga gränserna, som på beställning. Ta bort hindren istället, så kommer jobb åt alla.

Att sedan Persson bekräftar att det är konstlade, framkommenderade, jobb han syftar på - som att sätta upp gardiner - gör inget bättre. Vi ska inte konkurrera med låga löner och enkla jobb, sägs det, inte minst av Persson. Det är inget fel alls på sådana jobb - allt är bättre än bidrag - men de kan inte ensamt vara Sveriges framtid. Med ett bättre företagsklimat kan avancerade och välbetalda jobb också växa fram. Men design, biotech, it-tjänster, vårdföretag, rådgivning, management, spa och hälsoinriktat livsmedelsföretagande hörde kanske inte hemma hos Persson i Björkvik. Och då blir det, under nuvarande regim, inte heller Sveriges framtid.

<-- Home
RSS 2.0