Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:54:26

2005-08-10 17:03:13
Sovjet X 2?

"Jag tror att vi behöver en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen på tio års sikt."

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson räknar, enligt TT, med att på nästa partikongress kunna presentera tioårsplanen.

Ja, felet med Gosplans femårsplaner kanske var att de omfattade för kort tidsperiod?

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0