Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:18:07

2005-08-16 11:49:32
Allians mot framtiden. Ett antal personer, vars gemensamma nämnare är att de inte vill ha en borgerlig regering, har startat bloggen Motallians. Detta är utomordentligt intressant. De borgerliga har uppenbarligen initiativet i debatten så mycket att regeringspartiet blott reagerar på deras utspel. De borgerliga har en allians, alltså har socialdemokratin nu en motallians. Och nog är det precis vad deras utåtriktade verksamhet har handlat om i ett halvår eller så. De har intet sagt om vad de själva vill utan bara skrämt med det så kallade "systemskiftet". Först lyftes mina förhoppningar då bloggens namn nämndes; ska äntligen de tre partier som nu regerar ha ett mer formellt samarbete? Ska de försöka bli lika eniga om politiken som de borgerliga? Men icke, lösa förhoppningar. Blott ännu en kraft för bevarande av makten utan vidare motivering. Till de roliga inslagen hör att ett inlägg nyligen länkade till Skattefria Andersson - se nedan. Inte för att skämta om parodiska missgrepp i den egna kampanjhistorien dock, utan för att säga att den är aktuell än idag. I rest my case.

<-- Home
RSS 2.0