Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:17:26

25/10/2004 12:48:52 pm
Svensken lyssnar framför allt på radio. Av alla medier vi konsumerar i Sverige lägger vi mest tid på att lyssna på radio. Hela 22 % av den totala tiden (över fem timmar om dygnet) vi konsumerar media står Sveriges Radio, SR, för. Tvåa är SVT1 med 8 %. Detta enligt Nordicom, ett informations- och forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Internet står endast för 7 % - och det inkluderar även när alla de traditionella medierna konsumeras via Internet. Att den gamla radion än så länge leder över det nya Internet är intressant. Å andra sidan är radio ett medium väl anpassat för en modern tid eftersom det är lätt att kominera lyssanande med att göra annat. För den som vill nå ut och påverka är detta intressanta siffror.
Se hela fördelningen av mediekonsumtion här (PPT) - >

<-- Home
RSS 2.0