Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:13:44

2005-08-17 10:01:19
En varning om vad som komma skulle. Idag överlägger regeringen på Harpsund. Den fallande sysselsättningen lär rimligen vara huvudämne. I sommartalet i Björkvik talade Persson om att kraftigt öka de offentliga utgifterna. Utgiftstak och budgetbalans ska bli minnen blott. (Rätt likt skuggbudgetarna under den förra borgerliga regeringen, då socialdemokraterna ännu 1994 ville ha underskott som var 30 mrd större.) Utgifterna ska gå till konstgjorda jobb, som att sätta upp andras gardiner. Allt för att den verkliga arbetslösheten på ca 20 procent ska sjunka tillfälligt inför valet. Väljarna betalar för att de ska vinna valet genom att tillfälligt dölja arbetslösheten och undvika verkliga reformer.

Detta är inget nytt beteende. Så gör inte sällan politiker inför val. Möjligen sker detta mer öppet i Sverige. Persson berättade egentligen redan den 3 april i Agenda om denna strategi (tack, Linus). Lars Adaktusson frågade: "Men om bilden av regeringen är att regeringen inte klarar de stora, tunga frågorna, är inte det allvarligt?" Persson svarade (min understrykning):

"Jo, om det vore val i dag, så skulle jag vara väldigt bekymrad, men vi vet, att med den ekonomiska utveckling vi har haft, så kommer också jobben och kommer de inte tillräckligt tidigt så, får vi hjälpa till, att försöka att stimulera så att jobben kommer fram. Vi har gott hopp om att kunna möta väljarna nästa höst, med låg arbetslöshet och med resurser att förbättra välfärden och det är den opinionsmätningen, nästa höst, som är den viktiga och dit är det ett och ett halvt år."

<-- Home
RSS 2.0