Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:46:57

2005-08-17 15:11:54
Vargas Llosa och svenska reformer. Sverige har genomfört reformer i marknadsekonomisk riktning, främst av den förra borgerliga regeringen, som fortfarande är radikala i ett internationellt perspektiv. Skolpeng, valfrihet inom sjukvården, avreglerade marknader och delvis privat placering av pensionen är några exempel. De senaste tio åren har Sverige upplevt en hel del positiva effekter som följd: utvecklingen inom IT och telekom, ökad valfrihet, lägre priser, m m.

Om detta handlar Mauricio Rojas rapport "Sweden after the Swedish model", som Timbro publicerade i juni. Han visar att vi har lämnat bakom oss den traditionella svenska modellen och att Sverige i viss mån är ett okänt reformland. Visst återstår ännu väldigt mycket - den stora staten är relativt intakt - men mycket har gjorts. Om vi bara inser att det är reformerna, och inte den kvarvarande stora staten, som ger förbättringar, torde hoppet om fler framgångsrika reformer kunna vara stort.

Mario Vargas Llosa, berömd författare, akademiker och politiker, ägnade för ca en vecka sedan sin inflytelserika kolumn i Spaniens ledande dagstidning El País åt rapporten. Krönikan publiceras även i 27 andra spansktalande, portugisiska och italienska tidningar. Tidningar på engelska, tyska, franska och japanska har köpt rättigheterna att publicera artikeln. Idag publicerades Vargas Llosas artikel om Mauricio, Sverige och reformerna på svenska i Expressen.

Läs Vargas Llosas artikel här - >

<-- Home
RSS 2.0