Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:01:25

2005-08-24 14:59:38
Så behåller de makten. I gårdagens tv-debatt med mig upphörde Wanja Lundby Wedin med att försvara modellen med höga skatter och bidrag för att istället konstatera att det trots allt är väljarna som ständigt väljer om nuvarande regim. Att väljarna vill ha denna politik. Min poäng var att socialdemokraterna har styrt i 64 av de senaste 73 åren och att mer av den politik som minskar antalet jobb och ökar bidragsberoendet vore en katastrof.

Tyvärr är det inte alls konstigt att de väljs om gång på gång trots resultaten. Tvärtom. Ju fler som görs beroende av staten - genom lön, ersättningar eller bidrag - desto fler kan de som styr staten bestämma över. En längre tid har en majoritet av de vuxna medborgarna i Sverige varit helt eller delvis beroende av staten för sin försörjning. De partier som lovar att bibehålla eller till och med öka de offentliga ersättningarna får sannolikt deras stöd. Och dessa partier kan skrämma medborgarna med att de riskerar förlora sin försörjning om oppositionen skulle vinna. På det viset betalar de allt färre arbetande för att s, v och mp ska sitta kvar vid makten.

Bilden nedan visar alla landets kommuner. På den ena axeln anges hur stor andel av kommunens befolkning som försörjs genom bidrag och ersättningar. På den andra anges hur många som röstar på bidragspartierna s, v och mp. Som synes ett tydligt samband: ju fler bidragstagare, desto fler röstar på bidragspartierna. Så bibehålls makten och så hindras reformer för att bryta denna negativa utveckling - skulle fler få jobb och makt över sitt liv kan ju inte socialdemokratiska politiker styra och skrämma dem till att stödja ett fortsatt maktinnehav.

Detta har intet att göra med att medborgarna i stort uppskattar en sådan politik. Och det förstör utan tvivel Sveriges framtidsmöjligheter, som annars kunde vara så goda.Källa: Sunt Förnuft

<-- Home
RSS 2.0