Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:00:19

2005-08-25 14:44:27
Pinsamt, Palm! Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm kritiserar på sin blogg - besök den gärna! - och på Motallians "moderaten och ideologen på Timbro Johnny Munkhammar". Hon är kritisk till mitt förslag att halvera dagens ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och påstår att det skulle gynna rika och att andra skulle få gå från hus och hem.

Som flera har påpekat i en diger mängd kommentarer på Motallians är jag inte och har aldrig varit moderat. När Palm sedan korrigerar sig försöker hon påstå att hon delvis har rätt, eftersom jag arbetar på "den partianknutna tankesmedjan Timbro". Detta är precis lika fel. Timbro har ingen sådan anknytning. I sak är detta oviktigt, men rätt ska vara rätt. För övrigt är jag glad över att ha god kontakt med alla Alliansens partier, men kan beklaga att de inte är mer radikala.

Det intressanta är dock sakfrågan. Vad skulle hända om man halverar ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna? För det första skulle skatten kunna sänkas rejält. En person med vanlig lön skulle kunna få någon tusenlapp mer kvar per månad. För det andra skulle ett stort utbud av privata tilläggsförsäkringar uppstå. Den som vill kan då försäkra sig mycket - upp till 90 % ersättning - eller lite. Beroende på hur omfattande försäkringarna är skulle de kosta olika, men inte mer än dagens offentliga system. De skulle vara mer kreativa än dagens system, t ex kombinera sjukvård och sjukersättning. Lägre skatter ger mer makt över livet, valfriheten skulle öka och arbete löna sig.

När de offentliga pensionerna drogs ned uppstod dagens stora utbud av privata tillägg. Överallt ser vi erbjudanden om privata lösningar för att få bra villkor på äldre dagar. Effekten skulle bli densamma med neddragna ersättningar i de övriga systemen. Veronica Palms påståenden om att blott rika skulle ha råd är helt fel - sänks skatten rejält får alla råd. Problemet idag är att låginkomsttagarna inte har råd med någonting utan tvingas in i bidragsberoende på grund av världens högsta skatter. Veronica Palm får naturligtvis argumentera okunnigt och felaktigt - och utgå från att staten ska göra allt - men hon sitter faktiskt i riksdagen. Se där en god delförklaring till många av landets problem.

<-- Home
RSS 2.0