Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:01:23

25/10/2004 1:27:15 pm
Så här följer du USA-valet bäst. I ett nytt Amerikabrev tipsar jag om hur man bäst följer USA-valet, dess frågor, bakgrunden och utfallet. Som Johan Norberg tydligt visar i Expressen idag är svenska medier ofta kraftigt vinklade och selektiva i riktning mot antiamerikanism i allmänhet och anti-Bush i synnerhet. Då behövs andra medier att följa.
Läs Amerikabrevet - >

<-- Home
RSS 2.0