Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:57:01

2005-08-26 12:06:19
Palms pinsamheter II. Nu har den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm ändrat rubriken och inledningen till det så kritiserade inlägget på Motallians. "Moderaternas rätta ansikte" har blivit "Högerns rätta ansikte", till exempel. För det första är det förstås fullständigt orimligt att ändra i det redan skrivna så tidigare grova felaktigheter kan förnekas. I så fall får helt enkelt ett nytt inlägg skrivas, som gärna får ta tillbaka den löjliga analysen av sakfrågan också. För det andra har hon blott ändrat i början. Längre ned står fortfarande att undertecknad är en företrädare för moderaterna. Kan det bli mer pinsamt?

<-- Home
RSS 2.0