Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:16:16

2005-08-26 12:35:33
Allt fler planer - allt färre jobb. I dessa dagar av allt fler planer, paket och mål från regeringen om fler jobb kan en tillbakablick vara relevant. Sysselsättningen i Sverige har sjunkit i åratal, trots att statistiken inkluderar exempelvis sjukskrivna. Diagrammet nedan visar hur sysselsättningen har utvecklats på senare år. I pratbubblorna anges titeln på regeringens finansplaner vid de tillfällen de har presenterats. Alla syftar till fler jobb. Men sysselsättningen bara faller. Så lär det fortsätta om inte politiken läggs om i riktning mot lägre skatter, lägre bidrag och mindre regleringar.


<-- Home
RSS 2.0