Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 00:16:47

2005-08-30 11:24:50
Lägre ersättning - lägre frånvaro. I min tv-debatt med Wanja Lundby Wedin förra veckan fick vi kommentera en avhandling av Ingrid Esser där slutsatsen var att höga ersättningar inte minskar arbetsviljan, snarare tvärtom. Problemet var att Esser inte undersökte hur mycket människor faktiskt arbetar i länder med olika ersättningsnivåer, hon hade bara ställt frågor om huruvida de egentligen ville arbeta. Vilket alla förklarade sig vilja, oavsett ersättningsnivåer.

Maria Nilsson har nu lagt fram sin avhandling vid Växjö Universitet och har istället undersökt vad som faktiskt händer, inte bara männsikors allmänna åsikter. Hennes slutsats är tydlig: lägre ersättningar ger mindre frånvaro. När en karensdag infördes försvann i stort sett endagarsfrånvaron, påpekar hon. Hennes forskning stöds också av studier från OECD, som pekar på ett mycket starkt samband mellan hög ersättning för att inte arbeta och frånvaro. En särskild studie av Sverige, med de högsta sjuktalen av alla OECD-länder, visar att en sänkning av ersättningsnivåerna med 10 % skulle minska sjukfrånvaron med 11 %.

Läs mer i Dagens Nyheter - >

<-- Home
RSS 2.0