Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 16:34:51

26/10/2004 9:56:02 pm
ABB flyttar till Kina.Ännu ett exempel i den långa rad som bekräftar tesen i nyss nämnda kolumn kunde Dagens Industri berätta om idag. ABB avser de närmaste fyra åren investera drygt 700 miljoner kronor i nya anläggningar i Kina. De tänker anställa 5000 kineser, lika många som idag arbetar på ABB i Västerås.
"Helt klart flyttar vi en del produktion från Europa", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef.
Åter bör framhållas att detta är en god utveckling; produktion sker där den görs bäst. Konsumenterna vinner. Och Kina behöver inte växa på vår bekostnad. Men om vi vägrar att skapa goda möjligheter för företag i vår del av världen väljer vi själva bort företag, jobb och välstånd.

<-- Home
RSS 2.0