Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:23:13

27/10/2004 11:29:41 am
Omvändelse under galgen för SR.Aftonbladet kan man just nu rösta på vilken kandidat man anser bör vinna det amerikanska presidentvalet. När ca 13 000 har röstat leder John Kerry med 85,9 %. Självklart är detta i stor utsträckning orsakat av en fullständigt snedvriden, felaktig och spekulativ nyhetsrapportering av svenska medier - från vilka de flesta svenskar får bilden av världen. Bush har smutskastats på ett sätt som torde göra Kerrys kampanjmakare gröna av avund. Således var det inget nytt i sak att programledaren för Konflikt i P1, Cecilia Uddén, igår förklarade följande:
"Och jag tycker heller inte att svenska medier har något som helst krav på sig på opartiskhet när det gäller valet i USA. Vi har ju ingen anledning att vara opartiska och redovisa båda ståndpunkter på samma sätt som vi skulle göra i ett svenskt val."
De har aldrig haft ambitionen att göra annat än att kampanja för Kerry. Således skulle mycket få svenskar stödja Bush. Och många svenskar frågar sig förvånat hur det kan komma sig att minst hälften av amerikanerna kan tänka sig att göra det. Nu backar Sveriges Radio och säger att de ska bli opartiska. Under de sex dagar som återstår till valet får Cecilia Uddén inte bevaka valet. Sent ska syndaren vakna.

<-- Home
RSS 2.0