Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:50:57

27/10/2004 11:37:05 am
Systemskiftet pågår. Nu startar även försäkringsbolaget If ett livförsäkringsbolag i Sverige.
"Vi kommer att komma ut med barnförsäkring och en fullständig olycksfalls- och sjukprodukt under nästa år", säger If:s VD Torbjörn Magnusson till Dagens Industri.
Privata välfärdsförsäkringar tar över. Allt färre litar på att det offentliga ska leverera, allt fler köper privat. Enligt en opinionsmätning av AMF Pension för någon månad sedan tror endast en av tio att det offentliga kommer att hålla sina löften om pensionerna. Redan har över två miljoner svenskar privata pensionsförsäkringar. Likadant på fler områden; över 200 000 har privata sjukvårdsförsäkringar. En sådan kostar någon hundralapp i månaden och ger god vård i tid på en privat mottagning.
När det offentliga ska göra allt åt alla blir inget bra. Nu faller den stora staten successivt samman och fler tar ansvar för sin egen välfärd. Fler bolag kommer in och erbjuder sina produkter. I takt med att det offentliga försämras och fler köper privat snabbas utvecklingen på. I förlängningen kommer det offentliga att dras ned och fokusera på dem som inte själva kan betala. Flertalet kommer att betala själva och få de tjänster just de önskar: en ny samhällsmodell med både valfrihet och välfärd.

<-- Home
RSS 2.0