Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:39:17

2005-10-01 12:29:49
Transportarbetaren publicerar nu min replik! Transportarbetareförbundets tidning hade på försommaren en krönika av Karl-Olof Andersson som kritiserade Timbro för att vi har argumenterat för platt skatt i Sverige. När jag skickade in en replik i syfte att bland annat korrigera en del sakfel meddelades argt att de inte tänkte ta in något sådant. Efter det att jag återgav denna händelse - och deras språkbruk - här ändrade chefredaktören sig dock. I det senaste numret av Transportarbetaren publiceras min replik, och den kan läsas här. Bra att de ändrade sig; att inte tillåta motargument antyder att inte ens man själv tror att den egna ståndpunkten håller.

<-- Home
RSS 2.0