Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:54:36

2005-10-03 08:49:37
TCO - maktens megafon? Eftersom den nuvarande regeringen saknar idéer om framtiden vill den beskriva utvecklingen hittills som positiv för att få stöd i valet och sitta kvar. Allra bäst är när andra röster kan förmås att uttrycka detta; om "oberoende" aktörer anser att allt är bra måtte det väl vara sant?

TCO intar alltmer rollen som regeringens främsta propagandamaskin. Dess ordförande Sture Nordh kritiserade nyligen på DN-Debatt dem som vill ha förändring i Sverige. Idag skriver TCO:s internationelle sekreterare Kjell Rautio detsamma i Svenska Dagbladet. Han skriver inte bara att Sverige har världens bästa politik utan också att i stort sett alla andra i världen är eniga om detta. Likväl har företrädare för Svenskt Näringsliv fräckheten att påstå något annat, därtill i Financial Times.

Detta inlägg från Rautio ter sig som en ren beställning från regeringen, som länge har öppet irriterats av att det finns fria svenska röster i den internationella debatten. Vad anser TCO:s medlemmar om organisationens roll? Är det verkligen så att de är med i TCO för att finansiera en del av valrörelsen för sittande regering?

<-- Home
RSS 2.0