Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-05-25, 00:13:23

2005-10-03 11:37:33
En till försörjd av staten? Det har förekommit uppgifter i media om att Miljöpartiets Yvonne Rwaida inte avser ställa upp till omval i riksdagsvalet nästa höst. Är det möjligen så att hon nu har suttit där i tre mandatperioder och därmed får riksdagspension? Hur många decennier har hon kvar till ordinarie pensionsålder? Lär vi nu se ett politisk arv av att ha drivit igenom friår för alla och fridecennier för henne själv?

<-- Home
RSS 2.0