Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-05-25, 00:32:51

2005-10-07 10:20:35
Fredspriset till Mc Donald′s! I Nyhetspanelen i Go′morron Sverige i morse diskuterade vi bland annat fredspriset. Mitt förslag var att ge det till en aktör som har verkat för öppenhet, handel och utbyte mellan länder - vilket bidrar till fred - såsom ett stort företag som Mc Donald′s. Ursula Berge och Lena Katarina Swanberg instämde minst sagt inte. Att jag fyllde på med att föreslå Bush och Blair - som är nominerade, till skillnad från Mc Donald′s - gav inte mer stöd. Detta trots att de har gjort mer för frihet och demokrati i Mellanöstern än någon annan. Diskussionerna om de borgerliga skuggbudgetarna, Junilistan och EU och kollektivavtalen följde möjligen mer traditionella mönster. I diskussionen om borgerlig enighet eller ej yttrades en rolig tanke; de tre partierna som nu styr behöver inte vara lika eniga eftersom de ju inte säger att de är en allians. Men hur beskrevs de borgerliga innan de hade bildat Alliansen? Kraven på enighet var lika stora och de beskrevs som extremt splittrade. Samma krav borde ställas på röran till vänster.

Se Nyhetsmorgon här (under Tidigare program) - >

<-- Home
RSS 2.0