Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:27:15

2005-10-08 19:08:43
Alla dessa debatter... Ska man en vacker dag skriva memoarer känns en dylik travesti på Kjell-Olof Feldts "Alla dessa dagar" ibland rätt relevant. Gårdagens tidiga morgonsoffa i SVT följdes av en sen kvällsdebatt på Frihetsforum om välfärd och idag var det debatt om globalisering och mänskliga rättigheter på Amnesty i Lund. Tre kul tillställningar.

Debatten om välfärd fördes i ett liberalt sammanhang, men ändå var uppfattningarna komplett olika. Min motdebattör Ulf Öfverberg påpekade att "välfärdsstatens moraliska utgångspunkt är att samhällets resurser ska fördelas jämlikt". Det håller jag med om. Men det är inte en liberal utgångspunkt. Samhället har inga resurser - allt måste skapas. Och det sker av människor som förverkligar idéer genom arbete och företagande. Därför har de, enligt min mening, rätt till de resurser som skapas och endast in undantagsfall ska man behöva avstå något till staten. Det är motsatt utgångspunkt och får förstås helt motsatt politisk konsekvens - en liten stat och stor frihet mot stor stat och liten frihet.

Dagens debatt i Lund, där också Ali Esbati och Amnestys Hanna Roberts och Sven Olsson deltog, blev verkligen lyckad. 173 personer valde att komma dit istället för att vara ute i brittsommaren. De två timmarna medgav en ordentlig genomgång av fakta och argument som var mycket intressant och klargörande. Till ett antal punkter i sakfrågorna ska jag återkomma i ett separat inlägg. Men det kan redan nu påpekas att alla tre debattörerna och moderatorn (!) inledde med eländesbeskrivningar av världen och att företag var skurkarna. I min inledning, som var sist, instämde jag i att det finns problem, men att det mesta blir bättre - mycket tack vare företagen. Trots fyra-ett i uppställning gick mitt budskap hem, enligt många kommentarer efteråt.

<-- Home
RSS 2.0