Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:45:32

2005-10-08 19:22:16
Nämnd, inte glömd. På en ny webbsida men namnet knuff.se kan man söka information bland "tusentals svenska bloggar". Expressen gläds över att deras kolumnist Linda Skugge nämns på många av dessa. Undertecknad nämns tydligen på 46 st (96 om man bara söker på efternamnet, vilket närmast undantagslöst står för samma person). Det går lite inflation i bloggar - såg en "VM-kvalblogg" någonstans - men det sker också en konsolidering. Många är ointressanta, men en del har blivit etablerade källor till bra information, analyser och väl argumenterade ståndpunkter

<-- Home
RSS 2.0