Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:57:27

29/10/2004 12:39:09 pm
6,6 procent för mycket. Enligt en ny opinionsmätning av Temo får Vänsterpartiet 6,6 procent. Det är det lägsta stödet på tio år och nästan en halvering sedan i juni. De flesta kommentarer förefaller gå ut på att partiet rasar utför. Bakgrunden är självfallet debatten om Ohly, partiet och kommunismen. Men mot den bakgrunden, i all sin avskräckande och avslöjande förfärlighet, är det snarare förvånande hur 6,6 procent av väljarna fortfarande stödjer partiet. Det enda som fortfarande är mer förvånande är att denna debatt dröjde så länge. Kopplingen mellan kommunismen som ideologi och totalitärt förtryck är väl etablerad. Ohlys extrema hållning likaså. Samt partiets smarbete med förtryckarna i Sovjetunionen och i Öst- och Centraleuropa.

<-- Home
RSS 2.0