Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 22:59:49

2005-10-09 22:42:22
Reformstrategi: från beslut till verklighet. Ofta kontaktas jag av personer som kan ha läst min bok eller någon artikel, eller kommer fram efter en debatt eller föredrag, med samma fråga: du har rätt i att vi bör dra ned statens omfång och föra frihet och ansvar till medborgarna själva - men hur ska det gå till? Människor är så vana vid att staten styr deras liv, man är inte van vid att ta ansvar. Och för alla dem som redan har betalat så mycket i skatt kan man inte dra ned allt nu så de har betalat men inte får något sedan?

Först och främst är det verkligen roligt att leverera ett mer radikalt frihetsbudskap än något parti står för och möta entusiastiska personer som håller med. Men frågorna är mycket viktiga - hur reformerar man, hur drar man ned statens storlek? Självklart är det en omställning för människor och självklart ska inte den som redan har betalat förlora det som har betalats. Strategier för att reformera rejält men ändå kontrollerat finns mycket forskning om. Och jag instämmer i grunden med Fredrik Reinfeldt som påpekar att det måste ske stegvis.

Först och främst finns det väldigt många länder att lära av i olika avseenden. Öst- och Centraleuropa, Irland, Storbritannien, Nya Zeeland, Finland - alla har gjort många bra reformer på ett vettigt vis som har skapat stöd för fler liknande. Forskningen visar enligt min mening att reformering handlar om att veta vad man vill, ha en järnvilja i genomförandet, berätta vad man gör och låta det ske stegvis men ändå märkbart. Problemet för Sverige är att många ännu är fast i steg ett - om vi behöver rejäla marknadsekonomiska reformer - och inte ens har börjat tänka på hur. Men har man bestämt sig så finns metoderna.

<-- Home
RSS 2.0