Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-05-25, 00:14:38

2005-10-12 15:38:38
Vet Östros att Lettland är medlem i EU? Näringsminister Thomas Östros skrev ett argt brev till EU-kommisionären Charlie McCreevy efter dennes besök i Stockholm och uttalanden om kollektivavtalen. McCreevy har redan påpekat att kollektivavtal är fullt tillåtna inom EU. Det är däremot inte tillåtet att tvinga dem som inte är medlemmar i kollektivet att skriva på deras avtal, som Byggnads krävde av letterna i Vaxholm.

Östros sade, för att tydliggöra sin poäng, till TT igår att han förväntar sig "att lettiska myndigheter vidtar åtgärder om ett ryskt företag ska bygga i Lettland och arbetarna har tio procent av lönen". Denna liknelse ger upphov till några viktiga frågor: Är näringsministern medveten om att EU har en gemensam marknad med fri rörlighet? Är näringsministern medveten om att Lettland, till skillnad från Ryssland, är medlem i EU?

<-- Home
RSS 2.0