Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:06:36

2005-10-13 09:27:14
Felciterat, Tiina! Tiina Rosenberg gör ett beklagligt avhopp från politiken. Detta motiveras i en debattartikel i Dagens Nyheter, som jag skulle sätta högt på humortoppen. Budskapet är att hon är offer för en stor konspiration:

"Alla vägar tycks leda till Timbro och Svenska Dagbladets ledarsida som nu blivit ledande i den antifeministiska retoriken och kampen."

Framför allt lyfter hon fram att hon fick en bok av Timbro per post. Hon påstår att det medföljde ett brev med denna text:

"Hej Tiina! Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra försvinner. En situation som förmodligen inte är helt obekant."

Detta är ett felaktigt citat. Det brev hon fick lyder:

"Hej Tiina! Det här är en bok som handlar om en frustrerande tillvaro där den ena efter den andra hoppar av och försvinner. En situation som förmodligen inte är helt obekant. Trevlig läsning!"

En mindre skillnad, kan tyckas, men relevant. Brevet syftar, med glimten i ögat, på situationen i Fi, som har präglats av avhopp den senaste tiden.

Boken är "Och världen skälvde", den svenska versionen av Ayn Rands "Atlas shrugged". Den lanserades i februari, bland annat genom att skickas till en rad kända personer på detta vis med tillhörande brev. Det har varit mycket uppskattat från flera håll.

Nu när vårens 5000 ex har sålts slut lanseras nästa upplaga på samma sätt. Således fick Tiina Rosenberg, som känd debattör, ett exemplar.

Felcieringen antyder att hon snarare vill kritisera Timbro än att hon upplevde bokens ankomst som obehaglig.

<-- Home
RSS 2.0