Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:36:22

2005-10-20 16:26:29
Parlamentarisk röra? Två intressanta besked i regeringsfrågan har givits de senaste dagarna. För det första har Junilistan sagt att de inte kan samarbeta med socialdemokraterna om de samarbetar med vänsterpartiet och miljöpartiet. Det skulle innebära att med nuvarande konstellationer vore Junilistan antingen helt fristående eller ett stöd för de borgerliga. Statsminister Persson var inte sen att haka på: han samarbetar hellre med Fi än med Junilistan, förklarade han. Det skulle betyda att vi har en borgerlig Allians som står mot s-v-mp-fi. Hur många ser fram emot det sistnämnda? Om Ny Demokrati ansågs vara ett instabilt regeringsunderlag kan man undra hur detta ska benämnas.

<-- Home
RSS 2.0