Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 22:36:17

2005-10-24 09:57:09
Vilja och visioner. I helgen hade DN en intervju med brittiske premiärministern Tony Blair inför det kommande EU-toppmötet. Det är uppenbart att journalisten är mycket imponerad. Men det är svårt att vara annat; politiker som vet vad de vill och vågar arbeta för det istället för att dra enkla retoriska poänger för att bli populära är inte vanliga. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0