Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:41:30

2005-10-24 14:50:40
Struntprat, SEKO! I en annonskampanj påstår fackförbundet SEKO att tystnaden breder ut sig på landets arbetsplatser; fackliga förtroendevalda omplaceras, tappar i löneutveckling och blir avskedade när de påtalar orättvisor eller brister på arbetsplatserna. Allan Åberg beskriver i dagens e-brev från Svenskt Näringsliv varför detta är fullständigt fel - även enligt deras egen källa:

"Till grund för sina påståenden har Seko en opinionsundersökning. I opinionsundersökningen har vuxna svenskar fått svara på frågan om man tror att anställda i allmänhet vågar framföra kritik mot sin arbetsgivare. 50 procent av de offentliganställda tror inte det och 33 procent av de privatanställda tror det inte heller.

Vad säger detta? Att det har blivit svårare att framföra kritik mot sin arbetsgivare? Nej. Att anställda upplever att det för egen del har blivit svårare att framföra kritik mot den egna arbetsgivaren? Nej.

Det säger bara att en grupp, primärt offentligt anställda, tror att det i allmänhet har blivit svårare att framföra kritik. Det är inte särskilt konstigt att de tror det eftersom media varit fulla med reportage och rapporter om upprörda fackliga företrädare som med utgångspunkt i ett specifikt fall hävdar att det blivit svårare att framföra kritik.

Den intressantaste frågan i Seko:s mätning visar i själva verket att nio av tio av de tillfrågade faktiskt tror att man själv utan problem kan påtala problem för sin arbetsgivare."

<-- Home
RSS 2.0