Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:18:10

2005-10-25 09:27:58
I SNB: Europeisk gryning. Igår distribuerade Svenska Nyhetsbyrån en debattartikel av undertecknad inför EU-toppmötet som börjuar på torsdag. Där ska ekonomiska reformer diskuteras. Min poäng är att fler ledare än Tony Blair borde inse och uttrycka att den sociala modellen är problemet och att även vi i västra Europa borde lära av de länder som har lämnat den bakom sig med hjälp av radikala reformer. Där går det bra och även vi kan gå en ny europeisk gryning till mötes - om vi reformerar.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0