Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:19:26

2005-10-28 13:31:04
S-kampanj. Socialdemokraterna bedriver just nu en kampanj med annonser, reklam och affischer, med mera. Trots denna - eller möjligen på grund av - rasar de i opinionen. På en av affischerna står en man med ett paraply, en liknelse som ska illustrera trygghet i livet. Staten ger ett paraply om det börjar regna, såsom staten ger höga ersättningar om vi inte arbetar eller skyddar jobb med regleringar.

En god liknelse. Den illustrerar just den likriktade kollektivism som följer av deras modell. Tänk om jag vill ha en regnrock istället för paraply? Eller hellre stannar hemma just vid regn? Eller kan stå ut med att bli blöt för att istället ha råd med en god middag? Eller för all del vill ha ett större paraply än det statliga? På det viset kan man fortsätta.

Tar staten våra pengar för att ge oss ett paraply är det vad vi får. Oftast ett dåligt paraply, eftersom statliga monopol är dåliga leverantörer. Men vi är framför allt olika och önskar olika saker. Dessa kan föverkligas bara om vi själva får behålla våra pengar. Därför kan bara motsatsen till den socialdemokratiska modellen ge människor frihet.

<-- Home
RSS 2.0