Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2022-05-24, 23:54:11

2005-10-31 14:34:18
"Jag ar kommunist men slutar saga det." (Ursakta franvaron av nagra bokstaver.) Lars Ohly upphor nu med att kalla sig kommunist. Daremot tror han fortfarande pa kommunismen, sager han. Detta ar att ga fran att arligt sta for nagot till att dolja det. Jag anser att hans ideologi ar ond och skadlig, men det ar battre att han star for det an att inte gora det. Har han funderat pa hur detta ska hanteras i nagot ar maste man forvanas over att detta var det basta han kom pa. Kanske ar detta forvirrade utspel ett tecken pa det kaos som rader i hans parti och darmed det forfallkande regeringsunderlaget.

<-- Home
RSS 2.0